Thomas Kunst

Flipping the classroom

In de aankomende tijd zullen er hier filmpjes verschijnen met een Power Point over een bepaalde stroming met onze uitleg daarbij. Het is de bedoeling dat je het hoofdstuk lees, daar een mindamp van maakt en daarna (dus niet in een andere volgorde!) de uitleg bekijkt. Zo kunnen we in de les verdiepende opdrachten aanbieden.