Thomas Kunst

Welkom op Thomas Kunst! Dit is een website voor de leerlingen van het Thomas a Kempis College in Arnhem voor de vakken Beeldende Vorming, Tekenen en Mode.
Op deze website kun je de praktische opdrachten en de theorie bekijken. Er staan ook kunstbeschouwings-opdrachten op. Voor de bovenbouw kun je hier ook veel informatie vinden over kunstgeschiedenis en het examen. Verder kun je hier veel inspiratie en informatie over kunst vinden.
In de onderbouw krijg je Beeldende Vorming als vak. Bij Beeldende Vorming krijg je zowel teken-, schilder- als ruimtelijke opdrachten. Verder leer je ook wat over hoe je naar kunst kunt kijken en hoe kunstenaars iets uitbeelden met hun kunst. Ook laten we je kennis maken met verschillende kunstenaars en kunststromingen. Per leerjaar behandelen we twee thema's. Daar krijg je praktische opdrachten bij maar ook een theoretische opdracht; een kunstanalyse maken.
In de bovenbouw krijgt iedereen het vak CKV. Daarnaast kun je op de HAVO Tekenen of Mode kiezen als examenvak. Op het VWO kun je Tekenen als examenvak kiezen en Mode kun je kiezen in het excellentie programma "Thomas Universalis".
Wat houden de examenvakken in de bovenbouw in? Bij zowel Mode als Tekenen heb je praktijk en theorie. Dat komt omdat je uiteindelijk ook op deze gebieden eindexamen moet doen. Bij de praktische opdrachten vinden we 'creatief denken' heel belangrijk. Het gaat er dus niet alleen om dat je een mooi werkstuk maakt maar dat je ook een goed creatief proces hebt met veel originele ideeën. De theorie gaat over kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing.
Heel veel plezier en succes bij de kunstvakken!
NB: Deze website is altijd in ontwikkeling.
NB: Mochten er onderdelen zijn op deze website die interessant zijn om te gebruiken dan ben je daar vrij in. Graag wel enkel voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden.