Thomas Kunst

Eindexamencollectie: De verruimde blik

Welkom in je examenjaar!

Voor je praktijk is het dit jaar belangrijk dat je gaat "shinen", dat je werk maakt waar je echt trots op bent. Het is immers je eindexamenwerk.

Zoals je in je PTA hebt kunnen lezen moet je dit jaar 2 praktische opdrachten maken die meetellen voor je schoolexamen. Verder krijg je o.a. nog een schouw, 3 toetsen en een presentatie in de aula over het examenonderwerp.

Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2020 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de renaissance.

Het thema van het centraal examen 2020 is ‘De verruimde blik’. Dit examen gaat over het verruimen van de blik, over kunstenaars, architecten en vormgevers die door te reizen of zich op andere wijze te verdiepen in de ander of het vreemde, inspiratie of kennis opdoen die van invloed is op hun werk.

Bij dit thema kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan bod komen:
1 De invloed van het andere of onbekende op kunst: de manieren waarop de inspiratie of kennis die kunstenaars opdoen tot uitdrukking komt in hun werk.
2 De aanleidingen of redenen voor kunstenaars om te reizen of zich in het leven van anderen of het andere te verdiepen.
3 Reizen, bewegen en communiceren zijn regelmatig onderwerp van kunst en vormgeving. Op welke manieren worden kunstenaars betrokken bij projecten die met reizen en mobiliteit te maken hebben of geven ze het onderwerp zelf vorm in hun werk.

Met het woord ‘kunstenaars’ worden ook vormgevers en architecten bedoeld.

Het filmpje hieronder is een inleiding tot het thema "De verruimde blik" en de renaissance. Onder aan de pagina vind je meer informatie en inspiratie!

De praktische opdracht heeft hetzelfde thema als het CSE.

De opdracht

Maak een collectie van twee werkstukken waarin "De verruimde blik" het thema is. Formaat, techniek en materiaal is vrij. Van groot belang is een goed onderzoek vooraf naar wat je wilt en kunt, hierbij betrek je dat je een duidelijk idee hebt over de beeldaspecten die belangrijk zijn in je werk.

Wat moet je doen?

• Vooronderzoek/ideevorming
Je moet een duidelijke ideevorming hebben: oriëntatie m.b.v. plaatjes, schetsen, woorden, associaties, kleuren, etc. Geef dit vorm in een mindmap en een moodboard. Zorg dat je idee diepgang heeft. Vergeet niet regelmatig je werk te bespreken met je docent.

• Vooronderzoek/vormgeving
Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken, onderzoek naar lijn, kleur, vorm, compositie, ruimte, etc. Zorg dat dit diepgang heeft.

• Vooronderzoek/voorstelling
Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken, onderzoek naar lijn, kleur, vorm, compositie, ruimte, etc. Zorg dat dit diepgang heeft.

• Vooronderzoek materiaal
Maak voldoende proefjes met materiaal en techniek. Denk out of the box.

• Uitwerken
Als je alle mogelijkheden hebt onderzocht en je weet precies wat je wilt maken dan kun je beginnen aan je eindwerk.

Wat moet je inleveren?

Je moet twee werkstukken inleveren met een volledig vooronderzoek.

Waar wordt je op beoordeeld?

• Je onderzoek is compleet, je hebt veel uitgeprobeerd en je hebt "out of the box' gedacht.
• Je werk heeft diepgang.
• Het toepassen van beeldende aspecten t.b.v. uitdrukking van je idee.
• De technische uitvoering van je eindwerk.
• En altijd op originaliteit.

Planning en afspraken

Na elke toetsweek lever je een werkstuk in.

Let op;
De exacte data worden nog doorgegeven! Die deadlines zijn bindend!
Werkstukken die meer dan 50 % niet op school gemaakt zijn worden niet beoordeeld!

Informatie

"Reizen is het hart verwijden. Reizen is een vreemd land bezoeken met de innige begeerte om het niet als een vreemd land te verlaten. Reizen is studeren in een anderen lichaamstoestand, studie in beweging. Wij die studeeren, zijn eigenlijk altijd op reis" - Allard Pierson.

Reizen is door de tijden heen van belang geweest voor een groot aantal kunstenaars om zo tot nieuwe inzichten te komen. In de afbeeldingen hiernaast zie je een aantal kunstwerken die tot stand zijn gekomen omdat de kunstenaar in kwestie geïnspireerd was door wat hij gezien had op reis. In sommige gevallen werd de kunst uit andere contreien verwoed verzameld en bestudeerd. Iedere kunstenaar verwerkt de inspiratie weer op een andere manier. De één gebruikt de indrukken die hij opdoet in de voorstelling van zijn kunstwerk (bv Gauguin en Breitner), de ander past het toe in de vormgeving en wordt betovert door het kleurgebruik of de compositie (bv Van Gogh en Gauguin). En sommige kunstenaars doen, als het ware, aan tijdreizen door inspiratie te halen uit kunst uit vervlogen tijden, zoals Adam Miller, die zich laat inspireren door de renaissance.

Wil je meer lezen over reizen en kunst? Lees dan dit. Wil je meer lezen over hoe niet alleen het Noorden in de renaissance werd geïnspireerd door Italië maar ook Italiaanse kunstenaars werden beïnvloed door Vlaamse kunstenaars? Lees dan dit.

Inspiratie

Lees hier over van Gogh en zijn fascinatie voor Japanse prentkunst. Hieronder een prachtig filmpje over het effect van deze fascinatie op zijn eigen werk.
Hieronder kun je een filmpje bekijken over Adam Miller. Hij is een hedendaagse kunstenaar die leerde schilderen in Italië en hij bestudeerde daar de klassieke kunst. Deze invloed is duidelijk te herkennen in zijn werk. Hij combineert deze klassieke beeldtaal met hedendaagse elementen om zo tot iets nieuws te komen.
Stacks Image 107
Jan Gossaert, Adam en Eva, 1532
Stacks Image 113
Jan Gossaert, Madonna met kind, 1527
Stacks Image 4364
Durer, Madonna met de Iris, 1508
Stacks Image 4256
Van Gogh, Amandelbloesem, 1890
Stacks Image 4258
Gauguin, Tahitiaanse vrouwen op het strand,1891
Stacks Image 249
Breitner, Meisje in witte kimono, 1893
Stacks Image 247
Picasso, Les demoiselles d'Avignon, 1907
Stacks Image 245
Miller, Apollo and Daphne, 2014