Thomas Kunst

Theorie in klas 5

De theorie zal bestaan uit kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis. Dus zowel de kennis over kunststromingen als de vaardigheid om kunst te kunnen bekijken en begrijpen is belangrijk. De theorie die je dit jaar krijgt is gelijk vanaf het begin belangrijk voor je examen. Het is dus van belang dat je dit vanaf het begin serieus aanpakt.

In principe behandelen we elke week een kunststroming. Het is de bedoeling dat je je op de les voorbereidt door het hoofdstuk te lezen en er een mindmap van te maken. In de toetsweek krijgt je een toets over een aantal kunststromingen. Het is belangrijk dat je niet alleen dingen uit je hoofd gaat zitten leren, je moet de stof ook kunnen toepassen. Inzicht is hierbij heel belangrijk.

Voor de HAVO leerlingen geldt dat je aan het eind van het jaar examen gaat doen. Elk jaar geeft het cito het examen een thema. De omschrijving van het CITO over het thema van 2016 - 2017 is als volgt; "Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2017 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de renaissance. Het centraal examen 2017 gaat over maatwerk: over kunst gemaakt voor een speciale plek of gelegenheid, en over de verschillende manieren waarop architecten, kunstenaars en vormgevers maatsystemen toepassen in hun werk." Meer informatie over het examen kun je vinden op Examenblad.

Als je op het VWO zit dat behandelen we dit jaar de tweede helft van de kunstgeschiedenis op de manier die je gewent bent uit de 4e.

Op deze website vind je hulpmiddelen om de theorie onder de knie te krijgen.