Thomas Kunst

Persoonlijk Portret - Alle beeldaspecten

Door de tijden heen, zeker na de Middeleeuwen, zijn er vele kunstenaars geweest die (zelf)portretten gemaakt hebben. Soms maken schilders zelfportretten als psychologische studies van zichzelf. Ze bestuderen hun karaktertrekken en projecteren hun zelfbeeld op de figuur. Hierdoor krijgt het zelfportret een, vaak voor die tijd ongewoon, expressieve lading mee. Rembrandt van Rijn was bijvoorbeeld een meester in het maken van zelfportretten en heeft er gedurende zijn leven tegen de honderd geproduceerd.

Een kunstenaar die in dit verband genoemd moet worden is Vincent van Gogh, een Postimpressionistische schilder die zijn turbulente carrière en levensloop verbeeldt in zijn zelfportretten. Het ongewoon grote aandeel zelfportretten in zijn totale oeuvre biedt ons een goede kijk op zijn zelfbeeld en karakter. Van Gogh schreef dat hij zich niet zozeer om de gelijkenis, als wel om de artistieke waarde en de emotionele lading bekommerde. Het kleurgebruik geeft vaak weer wat hij denkt en naarmate zijn instorting naderbij komt, verstart zijn blik steeds meer.

Het werk van Frida Kahlo karakteriseert zich door de vrolijke kleuren, die echter in contrast staan met een vervreemdende sfeer. Haar schilderijen zijn surrealistisch en erg persoonlijk. In haar zelfportretten vallen vooral de doorgegroeide wenkbrauwen op, die zij zelf ook bezat. Zij schildert vanuit haar angst en eenzaamheid om haar pijn te overmeesteren. Kahlo heeft 143 schilderijen nagelaten, waarvan 55 zelfportretten.

Cindy Sherman vormt zelf het hoofdonderwerp van haar kunst: ze is tegelijkertijd fotograaf en model. Toch noemt ze haar foto’s nooit zelfportretten. Integendeel, Sherman gaat juist haar eigen identiteit uit de weg door zichzelf keer op keer in een volstrekt andere gedaante te fotograferen, als in een film-still. Ze onderzoekt en speelt met de veranderende verschijningsvormen.

In de hedendaagse kunst worden behalve tekeningen, prenten en schilderijen ook veel films en foto’s als zelfportret gemaakt. Dit is een ontwikkeling die ongeveer gelijk met de opkomst van de videokunst begon en die de populariteit van het thema laat zien. Beoefenaars hiervan zijn bijvoorbeeld Bruce Nauman en Gilbert & George.

In je boek worden in het hoofdstuk Postmoderne kunst Marlene Dumas, Luc Tuynmans en Jean-Michel Basyuiat besproken als kunstenaars die portretten maken waarin ook een betekenis verwerkt is.

De opdracht

Maak een zelfportret met veel betekenis erin verwerkt. Vanaf nu zijn alle beeldaspecten belangrijk. Ik verwacht dat je overwogen beslissing maakt over alle beeldaspecten. Techniek en materiaal is vrij.

Wat moet je doen?

• Vooronderzoek/ideevorming
Je moet een duidelijke ideevorming hebben: oriëntatie m.b.v. plaatjes, schetsen, woorden, associaties, kleuren, etc. Geef dit vorm in een mindamp en een moodboard.

 • Vooronderzoek/voorstelling
Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken. Maak minimaal 5 schetsen of meer als je dat nodig hebt om tot een goed idee te komen.

• Vooronderzoek/vormgeving
Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken, onderzoek naar vormgeving. Hier kun je meer informatie daarover vinden. Maak minimaal 5 schetsen.

• Vooronderzoek materiaal
Maak voldoende proefjes met materiaal en techniek.

• Uitwerken
Als je alle mogelijkheden hebt onderzocht en je weet precies wat je wilt maken dan kun je beginnen aan je eindwerk. Vergeet niet regelmatig je werk te bespreken met je docent.

Wat moet je inleveren?

 • Een mindmap
 • Een moodboard
 • Minimaal 5 schetsen voorstelling
 • Minimaal 5 schetsen vormgeving
 • Materiaalproefjes
 • Een eindwerk

Waar wordt je op beoordeeld?

 • Je onderzoek is uitgebreid en je hebt gezocht naar bijzondere mogelijkheden.
 • Je schilderij heeft een herkenbare betekenis.
 • Je hebt de beeldaspecten bewust toegepast en je kunt aangeven wat het effect is.
 • Techniek en materiaal heb je op de juiste manier toegepast.
 • Originaliteit.

Planning en afspraken

Week…
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
In de les
Mindmap en moodboard
Onderzoek
Schetsen
Eindwerk
Eindwerk
Eindwerk
Eindwerk
Opdracht inleveren in de laatste les voor de toetsweek!
Huiswerk
Mindamp en moodboard af
Onderzoek af
Schetsen af
Werken aan eindwerk
Werken aan eindwerk
Werken aan eindwerk
Eindwerk af

Informatie

Hier vind je meer informatie over zelfportretten. Onderaan vind je een groot aantal kunstenaars die zelfportretten gemaakt hebben. Nog meer leuke info vind je hier.

Inspiratie

Hier kun je het artikel lezen: "before the selfie the self portrait".
Stacks Image 107
Rembrandt van Rijn
Stacks Image 113
Vincent van Gogh
Stacks Image 96
Frida Kahlo
Stacks Image 76
Cindy Sherman