Thomas Kunst

Goede ideeën komen niet vanzelf!

Het creatieve proces

Goede ideeën komen niet vanzelf. Dat lijkt soms wel eens zo maar meestal moet je toch echt gericht aan de slag. En inderdaad: soms heeft het even tijd nodig. Dan moet je er even op broeden. Hier lees je hoe je gericht op zoek gaat naar nieuwe ideeën.

Oriënteren

In deze fase is het belangrijk dat je voor jezelf duidelijk krijgt wat er van je gevraagd wordt. Hiervoor kun je de lesbrief bekijken op de website. Stel jezelf de volgende vragen:
  1. Wat is de opdracht?
  2. Wat moet ik inleveren?
  3. Waar word ik op beoordeeld?
  4. Wanneer moet het af zijn?

Opstarten

In deze fase van het creatieve proces gaat het om het creëren van zoveel mogelijk ideeën. Kwantiteit gaat even vóór kwaliteit. In de volgende fases gaan we selecteren. Een mindmap maken is een goede manier om te brainstormen.
In het algemeen een paar tips:
  • Zorg dat je ook het creatieve proces vormgeeft. Een schetsboek dat er goed uitziet levert punten op.
  • Wees niet te kritisch op je zelf. Dat kan altijd later nog. Sta jezelf de wildste ideeën toe.
  • Neem de tijd: een fantastisch idee ontstaat niet zomaar. Daar moet je gewoon aan werken.
  • Neem even ruimte. Maak de tafel helemaal leeg. Zorg voor kleurpotloden of stiften.

Inspireren

Je hebt nu in taal/woorden bedacht wat je zou kunnen gaan doen. Nu is het van belang dat je het idee gaat verbeelden. Je moet dus taal gaan vertalen naar beeld. Je denkt waarschijnlijk gelijk aan een voorstelling maar vergeet ook zeker niet de vormgeving (denk aan beeldaspecten en materialen).

Op inspiratie moet je niet wachten, maar je moet die actief gaan opzoeken, je ervoor openstellen door bezig te blijven met beelden/ met je onderwerp (dat kan op allerlei verschillende manieren). In deze fase van het proces moet je gemotiveerd zijn en hard werken. Dit is een heel belangrijke fase in het creatieve proces.

Als je ideeën nodig hebt, moet je er voor gaat zitten maar doe dat ook weer niet te halsstarrig. Bijt je er niet in vast. Als je even niets weet ga dan even wat anders doen. Ik bedoel hier mee niet dat je op je mobiel moet gaan maar meer zo iets als wandelen. Doe bewust wat anders, laat het even los. Soms blijkt dat je hersenen het beter zónder je kunnen. Je noemt dit proces ook wel incubatie. Voor een goede incubatie is het wel belangrijk dat je startformulering af is. Je hersenen moeten wel iets hebben om zich op te richten terwijl iets anders doet.

In deze fase kun je het beste een moodboard maken. Kijk op internet b.v. op Pinterest of Flickr, zoek kunstenaars op, bekijk in je kunstgeschiedenisboek bepaalde stromingen, kijk in bladen, enz. Kort om; verzamel beeldmateriaal. Ook kun je in je eigen omgeving veel ideeën noteren/tekenen. Tekenen is niet een vak waar je alleen mee bezig kunt zijn als je in de les zit. Verwerk dit in je moodboard. Je kunt er ook nog korte kreten bij schrijven.

Uitwerken

Van de ontwerp-ideeën, kies je de beste ideeën die je verder gaat onderzoeken. Daarvoor ga je snelle schetsen maken (voor de vorm) je gaat proeven doen voor materiaal/constructie/ techniek en kleur (niet arbeidsintensief maar snelle proeven). Je blijft kijken naar wat er uit je handen komt. Je blijft denken over de beste manier om het idee te visualiseren – noteren. Je blijft zoeken naar nieuwe ideeën of invalshoeken die je op zou kunnen nemen in je ontwerp.
In deze fase moet je idee concreet worden. Dat doe je met schetsen en proefjes. Welke ideeën zijn echt vernieuwend? Je idee moet wel uitvoerbaar zijn maar het is jammer als je uiteindelijk kiest je een idee dat het meest haalbaar is. Het is een goede tip om nu ook je idee te bespreken. Je kunt met je docent praten maar ook andere mensen (klasgenoten, vrienden, familie) kunnen je verder helpen. Vraag je gesprekspartner vooraf wel of hij wil wachten met zijn oordeel. Doorvragen op onduidelijkheden mag natuurlijk wel. Graag zelfs.

Uitvoeren

Dan stel je vast wat het beste ontwerp is: aan welke eisen moest het ontwerp voldoen (bij een toegepaste opdracht); je bepaalt of jij vindt dat dit ook echt het beste ontwerp is (op basis van welke argumenten vind je dat ?) dat je kunt maken of dat er toch nog verbeteringen in moeten komen. Het beste ontwerp ga je verder uitwerken. Dit kost veel tijd, zorg dat je nu een goede planning maakt waarin je tegenvallers opneemt. Neem extra tijd om alles goed af te werken en om het goed te presenteren.

Kortom:

Stacks Image 2526

Liever niet zo:

Stacks Image 2528