Thomas Kunst

De ideale boomhut

Je hebt nu al een ontwerp gemaakt van jouw naam voor op je schetsboek. Dit ontwerp is gemaakt om te lezen, van links naar rechts. En het is plat, aan de achterkant van je ontwerp valt niets te beleven. Dat komt doordat het ontwerp tweedimensionaal is. Bij de volgende opdracht moet je iets maken dat ruimtelijk, of driedimensionaal is. Dat betekent dat het kunstwerk wat je gaat maken aan alle kanten leuk moet zijn om naar te kijken Je moet ruimtelijk gaan denken dus zet je 3D-bril maar op!

De opdracht

Maak de ideale boomhut voor de toekomst van hergebruikte materialen.

Wat moet je doen?

1. Vooronderzoek
  • Beantwoordt de vragen hieronder.
  • Verwerk de vragen in een collage met de plaatjes.
  1. Wat is ecologisch?
  2. Wat is upcyclen?
  3. Welke materialen kunt je gebruiken of hergebruiken?
  4. Welke materialen komen uit de natuur?
  5. Zoek op internet afbeeldingen van diverse ecologische hutjes.
2. Schetsen
Maak vier verschillende schetsen voor de ideale boomhut waarin je gebruik maakt van diverse materialen. Bedenk bij elke schets welke vormsoorten je gaat toepassen en schrijf deze erbij.

3. Eindopdracht in tweetallen
Kies je beste schets uit en maak de ideale boomhut. Hiervoor moet je zelf allerlei materialen verzamelen!. De boomhut maak je op schaal, de boom mag maximaal 35 centimeter hoog zijn op schaal. Je maakt gebruik van de diverse soorten van verbindingen. ( Let op :maximaal 5 schroeven en/of spijkertjes, geen gebruik van een lijmpistool!)

4. Reflecteren
Maak een schets van het eindwerkstuk. Schrijf hierbij welke vormsoorten je herkent in het werkstuk en waarom. Combineer dit met het verslag dat je altijd moet maken.

Wat moet je inleveren?

  • Een vooronderzoek
  • Een collage
  • Vier schetsen
  • Een reflectieverslag
  • Een eindwerkstuk

Waar wordt je op beoordeeld?

  • Het schetsboek is compleet en netjes.
  • Je collage laat een goed vooronderzoek zien. Denk aan de vormsoorten !
  • In je schetsen maak je een vertaalslag van de informatie naar je boomhut.
  • Je boomhut heeft een herkenbare vormsoort.
  • Je boomhut is netjes afgewerkt en origineel.

Inspiratie

Stacks Image 107
Stacks Image 113
Stacks Image 76
Stacks Image 109
Stacks Image 397