Thomas Kunst

Destination Unknown

Om je voor te bereiden op het CPE heb ik de volgende opdracht bedacht. Je gaat deze keer op reis zonder dat je weet wat je bestemming is. Verzin als eerste een manier om te reizen zonder duidelijke eindbestemming, of anders gezegd; verzin een manier om te verdwalen. Maak de reis. Als je aankomt op je bestemming ga je waarnemen en vastleggen. Kijk, luister, ruik en voel. Maak foto's, filmpjes, geluidsopnames, schetsen en verzamel voorwerpjes. Dat is de basis voor je eindwerk. De rest van de opdracht heeft dezelfde voorwaarden die gesteld worden bij het CPE. Bekijk ook eens de beoordelingsinstructie op examenblad.

Materiaal en werkwijze kunnen vrij gekozen worden voor zover ze binnen de mogelijkheden van de school liggen. Uit de schetsen, studies en eindwerkstukken die je tijdens het examen maakt, stel je zelf een collectie samen.


De door jou samen te stellen collectie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. algemeen: In de collectie moet zichtbaar zijn welke uitgangspunten je hebt gekozen met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van het gekozen thema. Bovendien moet te zien zijn dat je op een weloverwogen wijze de (eventuele) voorstelling, beeldende aspecten, materialen en technieken hebt gekozen én gehanteerd, die van belang zijn voor het beeldend vormgeven op grond van je uitgangspunten.
  2. omvang: De collectie bestaat uit een verzameling van schetsen en/of studies en één of meer eindwerkstukken, die een onderlinge samenhang vertonen en die het gehele werkproces van beeldend vormgeven weergeven.
  3. opgave: In de collectie moet zichtbaar zijn welke opgave je hebt gekozen.
  4. inhoud: In de collectie moet zichtbaar zijn welk(e) uitgangspunt(en) je hebt gekozen met betrekking tot de inhoud.
  5. vormgeving: In de collectie moet zichtbaar zijn welke uitgangspunten je hebt gekozen ten aanzien van de vormgeving.
  6. proces: Uit de collectie moet blijken dat je het thema beeldend hebt onderzocht. Dit betekent dat je door middel van schetsen en studies alternatieven en tussenoplossingen hebt ontwikkeld en daaruit hebt gekozen bij de voortgang van het beeldend onderzoek.

Opmerkingen
  • Een eventueel bijgeleverd werkboek maakt geen deel uit van de collectie.
  • Raadpleeg ook de procesbeschrijving (deel 1 en 2).
  • Op of bij de schetsen, studies en eindwerkstukken dient met een nummering te worden aangegeven in welke volgorde ze zijn ontstaan.
  • Het werkproces wordt kort beschreven in het formulier 'procesbeschrijving'. Hiervan moet deel 1 uiterlijk halverweg de periode worden ingevuld. Het formulier moet dan worden ingeleverd bij je docent. Deel 2 moet je op de laatste zittingsdag van het CPE invullen, waarna het formulier weer bij je docent moet worden ingeleverd.
Stacks Image 2438