Thomas Kunst

Perspectief

Eeuwen geleden hebben de mensen ontdekt dat er regels zijn om diepte te suggeren op het platte vlak. Dat je trucjes kunt toepassen zodat een tekening of schilderij diepte lijkt te hebben.

Trucjes met diepte

 • Alles dat ver weg is zien we kleiner dan het is.
 • Ver weg zien we alles vager en met minder details.
 • Ver weg zien we minder verschillende kleuren.
 • Ver weg worden kleuren blauwer.

 • Verder helpen de volgende trucs.
 • Voorwerpen half over elkaar tekenen. Dit heet overlapping.
 • Iets groots op de voorgrond tekenen.
 • Aan de rand van de voorstelling laat je iets van het voorwerp wegvallen. Dit heet afsnijding.
 • Je gebruikt lijnperspectief. Alles loopt in de verte naar één punt.

Lijnperspectief

Bij lijnperspectief speelt de horizon een grote rol. Op de horizon ligt namelijk het verdwijnpunt van de horizontale lijnen. Als je de horizontale lijnen zou doortrekken, komen samen in het verdwijnpunt. Zo zijn in het voorbeeld hieronder de kanten van de weg, de bovenkant en de onderkant van de gebouwen langs de weg allemaal evenwijdig. Als je die lijnen zou doortrekken dan komen ze samen in een verdwijnpunt op de horizon.Verticale lijnen liggen altijd loodrecht ten opzichte van de onderkant van je tekening.

In een perspectivische tekening ligt het midden van bijvoorbeeld een gebouw niet in het midden, maar meer naar achter. Dit komt doordat wat verder naar voren ligt, groter lijkt. Zo lijkt de dichtstbijzijnde helft van het gebouw groter dan de achterste helft. Het midden kun je ontdekken door een kruis te tekenen, zoals in de afbeelding hiernaast.

Door steeds deze kruizen te tekenen kun bijvoorbeeld een rijtje paaltjes tekenen, zoals in de afbeelding hiernaast. Je tekent dan eerst de voorste en de achterste paal. Dan kun je de paaltjes ertussen tekenen.

Wat moet je doen?

Beantwoord de onderstaande vragen in je schetsboek. Doe dit op dezelfde bladzijde als de vorige vragen.
 1. Wat is overlapping?
 2. Wat is afsnijding?
 3. Wat is lijnperspectief?
 4. Wat is overlapping?
 5. Wat is afsnijding?
 6. Wat is lijnperspectief?
Neem vijf plaatjes mee van thuis waarin je duidelijk lijnperspectief herkent (bijvoorbeeld zoals het plaatje met de auto hierboven). Plak deze in je schetsboek. Teken in die plaatjes de horizon, het verdwijnpunt, horizontale lijnen en verticale lijnen.

Teken een weg in lijnperspectief met vijf paaltjes erlangs op de manier die je hierboven hebt geleerd.

Wat moet je inleveren?

 • De antwoorden op de vragen
 • De collage met vijf plaatjes
 • De tekening met paaltjes

Informatie

Als je nog eens wilt kijken hoe je lijnperspectief moet tekenen dan kun je het filmpje hieronder bekijken. En daaronder vind je een extra filmpje over lijnperspectief.

Inspiratie

Escher staat bekend om zijn kunstwerken waar hij vaak perspectief in toepast maar op een hele vreemde manier.
Stacks Image 735
Stacks Image 107
Diepte door overlapping, afsnijding en iets groots op de voorgrond
Stacks Image 113
Lijnperspectief
Stacks Image 990
Het verdwijnpunt
Stacks Image 992
Zo vind je het midden
Stacks Image 723
Paaltjes tekenen