Thomas Kunst

Examen VWO 2016 CPE

De zittingsduur van het examen is vastgesteld op 1400 minuten. Materiaal en werkwijze kunnen vrij gekozen worden voor zover ze binnen de mogelijkheden van de school liggen. Uit de schetsen, studies en eindwerkstukken die je tijdens het examen maakt, stel je zelf een collectie samen.


De door jou samen te stellen collectie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 1. algemeen: In de collectie moet zichtbaar zijn welke uitgangspunten je hebt gekozen met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van het gekozen thema. Bovendien moet te zien zijn dat je op een weloverwogen wijze de (eventuele) voorstelling, beeldende aspecten, materialen en technieken hebt gekozen én gehanteerd, die van belang zijn voor het beeldend vormgeven op grond van je uitgangspunten.
 2. omvang: De collectie bestaat uit een verzameling van schetsen en/of studies en één of meer eindwerkstukken, die een onderlinge samenhang vertonen en die het gehele werkproces van beeldend vormgeven weergeven.
 3. opgave: In de collectie moet zichtbaar zijn welke opgave je hebt gekozen.
 4. inhoud: In de collectie moet zichtbaar zijn welk(e) uitgangspunt(en) je hebt gekozen met betrekking tot de inhoud.
 5. vormgeving: In de collectie moet zichtbaar zijn welke uitgangspunten je hebt gekozen ten aanzien van de vormgeving.
 6. proces: Uit de collectie moet blijken dat je het thema beeldend hebt onderzocht. Dit betekent dat je door middel van schetsen en studies alternatieven en tussenoplossingen hebt ontwikkeld en daaruit hebt gekozen bij de voortgang van het beeldend onderzoek.

Opmerkingen
 • Een eventueel bijgeleverd werkboek maakt geen deel uit van de collectie.
 • Raadpleeg ook de procesbeschrijving (deel 1 en 2).
 • Op of bij de schetsen, studies en eindwerkstukken dient met een nummering te worden aangegeven in welke volgorde ze zijn ontstaan.
 • Het werkproces wordt kort beschreven in het formulier 'procesbeschrijving'. Hiervan moet deel 1 uiterlijk op 31 januari van het examenjaar worden ingevuld. Het formulier moet dan worden ingeleverd bij je docent. Deel 2 moet je op de laatste zittingsdag van het CPE invullen, waarna het formulier weer bij je docent moet worden ingeleverd.

Opgaven
Kies een van de volgende opgaven.
 1. face-to-face book
 2. De stad, de nacht wacht
 3. Casting
 4. Verander je leven! Bouw je eigen universum.
Er zit een knik in de dagen,
ze vouwen zich niet meer goed uit
alsof ze iets verborgen houden.

Er is ook wat met het zonlicht,
het lijkt wel door tralies te vallen
al is het onzeker wie vastzit.

Wat is het toch dat zich niet prijsgeeft?
Of is de tijd aan het krimpen geslagen
en vallen er gaten in wat je beleeft?

 1. Systeemrelevante klimaatprofeet snapchattend op twietzolder.
  Dit is de titel van een artikel in een dagblad over nieuwe woorden uit 2014. De redactie roept kunstenaars en vormgevers op een passend beeld te ontwerpen bij het artikel.
 2. De afbeelding hieronder moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een beeldende verwerking.
Stacks Image 2438