Thomas Kunst

Eindexamencollectie: Te gek!

Welkom in je examenjaar!

Voor je praktijk is het dit jaar belangrijk dat je gaat "shinen", dat je werk maakt waar je echt trots op bent. Het is immers je eindexamenwerk. Zoals je in je PTA hebt kunnen lezen moet je dit jaar 3 praktische opdrachten maken die, naaste toetsen, meetellen voor je schoolexamen. De praktische opdrachten hebben hetzelfde thema als het CSE.

Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2022 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de Barok.

Het thema van het centraal examen 2022 is ‘Te gek!’.
Dit examen gaat over te gekke kunst: over uitzonderlijke gebouwen en bijzonder vormgegeven producten. Daarnaast gaat het over kunst die de beschouwer wil laten twijfelen aan zijn waarneming of wil wijzen op de eigenaardige kanten van het dagelijks leven.

Bij dit thema kunnen de volgende vraagstukken aan bod komen:
  • De redenen waarom en de manier waarop kunstenaars met bijzondere en/of vernieuwende materialen werken.
  • De redenen waarom en de manier waarop kunstenaars met hun werk de beschouwer op het verkeerde been zetten: hun ontwerpen of voorstellingen zo maken dat de beschouwer onder de indruk raakt of niet weet wat hij of zij ziet of meemaakt.
  • Kunst waarin het dagelijks leven op een bijzondere manier onder de aandacht wordt gebracht, als onderwerp of vertrekpunt van een manier van leven.

Met het woord ‘kunstenaars’ worden ook vormgevers en architecten bedoeld.

Het filmpje hieronder is een inleiding tot het thema "Te gek!" en de Barok. Onder aan de pagina vind je meer informatie en inspiratie.

De opdracht

Maak een collectie van drie werkstukken waarin "Te gek!" het thema is. Formaat, techniek en materiaal is vrij. Van groot belang is een goed onderzoek vooraf naar wat je wilt en kunt, hierbij betrek je dat je een duidelijk idee hebt over de beeldaspecten die belangrijk zijn in je werk. Door een goed vooronderzoek heb je meer kans op een goed eindwerk en mocht het eindwerk niet helemaal gelukt zijn dan heb je met een goed vooronderzoek meer kans op een goed cijfer omdat het onderzoek voor 50% meetelt in de beoordeling. Bekijk de volgende pagina's nog eens:

Wat moet je doen?

• Vooronderzoek/ideevorming
Je moet een duidelijke ideevorming hebben: oriëntatie m.b.v. plaatjes, schetsen, woorden, associaties, kleuren, etc. Geef dit vorm in een mindmap en een moodboard. Zorg dat je idee diepgang heeft. Vergeet niet regelmatig je werk te bespreken met je docent.

• Vooronderzoek/vormgeving
Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken, onderzoek naar lijn, kleur, vorm, compositie, ruimte, etc. Zorg dat dit diepgang heeft.

• Vooronderzoek/voorstelling
Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken, onderzoek naar lijn, kleur, vorm, compositie, ruimte, etc. Zorg dat dit diepgang heeft.

• Vooronderzoek materiaal
Maak voldoende proefjes met materiaal en techniek. Denk out of the box.

• Uitwerken
Als je alle mogelijkheden hebt onderzocht en je weet precies wat je wilt maken dan kun je beginnen aan je eindwerk.

Wat moet je inleveren?

Je moet drie werkstukken inleveren met een volledig vooronderzoek.

Waar wordt je op beoordeeld?

• Je onderzoek is compleet, je hebt veel uitgeprobeerd en je hebt "out of the box' gedacht.
• Je werk heeft diepgang.
• Het toepassen van beeldende aspecten t.b.v. uitdrukking van je idee.
• De technische uitvoering van je eindwerk.
• En altijd op originaliteit.

Planning en afspraken

Voor elke toetsweek lever je een werkstuk in.

Let op;
De exacte data worden nog doorgegeven! Die deadlines zijn bindend!
Werkstukken die meer dan 50 % niet op school gemaakt zijn worden niet beoordeeld!

Informatie

Kunst maakt vaak indruk als het je verrast, verwonderd of overweldigd. Vaak gebeurd dit als het werk vernieuwend is, je op het verkeerde been zet of het je iets van een andere kant laat bekijken. Het kan ook gebeuren als iets groots is of emotie teweeg brengt. Dit is, in een notendop, waar het thema over gaat

Inspiratie

Hieronder kun je een filmpje bekijken over de Mae West Room van Dali
Hieronder kun je een filmpje bekijken over de Infinity Rooms van Kusama.
Stacks Image 107
Versailles, 17e eeuw
Stacks Image 113
Bernini, De extase vam Theresa, 1647 - 52
Stacks Image 4364
Adriaen van Utrecht, Promkstilleven, 1644
Stacks Image 4256
Friedrich, Wandelaar Bove de Nevelen, 1818 - 19
Stacks Image 4258
Millet, Arenleessters,1857
Stacks Image 247
Esscher, Relativiteit, 1953
Stacks Image 249
Dali, Mae West Room, 1975
Stacks Image 245
Kusama, Infinity mirror room, 1965