Thomas Kunst

Geometrisch abstract

Bij deze opdracht gaan we een geometrisch abstract kunstwerk maken. Je mag dus alleen geometrische vormen gebruiken en vormen die niet lijken op iets wat we kennen uit onze zichtbare werkelijkheid. Het schilderij wordt dus ook niet goed omdat het heel erg realistisch geschilderd wordt (iets wat heel veel mensen mooi vinden) maar je moet iets anders bedenken om de kijker te boeien. Dat kun je onder andere doen door te werken met een interessante compositie. Compositie is het beeldaspect waar we deze periode mee werken. Maar je kunt ook nadenken over kleur, textuur, lijn, materiaal, enz.

De opdracht

Maak een geometrisch, abstract kunstwerk in 2d. Zorg dat je kunstwerk een duidelijke statische of dynamische compositie heeft. Je mag alle materialen en technieken gebruiken. Er moet iets interessants gebeuren met textuur.

Belangrijke begrippen

 • Geometrische vormen; dat zijn meetbare, wiskundige vormen zoals vierkant, driehoek en cirkel

 • Abstract; is iets dat geen relatie heeft met de zichtbare werkelijkheid. Het lijkt dus niet op iets dat je om je heen ziet zoals een huis, een boom, ect.

 • Statische compositie; is een compositie die vast staat en onbeweeglijk is. Dat gebeurt;
 • Als een ordening symmetrisch is
 • Als een ordening centraal is
 • Als de ordeningslijnen evenwijdig lopen aan het kader (de vier zijden van een tekening)
 • Als vormen gelijkmatig verdeeld zijn over het vlak
 • Gelijkmatig gebruik van horizontale/verticale lijnen
 • Gelijkmatig verdelen van vormen over vlak
 • Kleine kleurcontrasten
 • Ontbreken van natuurlijke contrasten (licht/donker contrast)

 • Dynamische compositie; is een compositie die beweeglijk is. Dat gebeurt;
 • Als de ordeningslijnen golven, schuin of diagonaal lopen
 • Als er ritme of herhaling in zit
 • Als vormen ongelijk verdeeld zijn over het vlak
 • Als er diagonalen/schuine of gebogen richtingen in zitten
 • Kleurcontrasten

Wat moet je doen?

1. Vooronderzoek
Zoek 6 afbeeldingen van abstracte, 2d kunstwerken. Maak hiervan een collage en schrijf bij de afbeeldingen of het statisch of dynamisch is en waarom.

2. Schetsen
Maak vier verschillende schetsen voor het geometrische abstracte kunstwerk.

3. Eindschets
Werk je beste schets uit. Experimenteer met kleuren en materialen.

4. Foto-opdracht
Maak de foto opdracht en plak de foto's in je schetsboek.

5. Eindopdracht
Maak je beste ontwerp op een groot blad.

4. Reflecteren
Maak een verslag.

Wat moet je inleveren?

 • Een collage
 • Vier schetsen
 • Een eindschets
 • De foto-opdracht
 • Een eindwerk
 • Een verslag

Waar wordt je op beoordeeld?

 • Je schetsboek is compleet en je hebt geëxperimenteerd met compositie, kleur en materiaal.
 • Je eindwerk heeft een duidelijk statisch of dynamisch karakter.
 • Je werk is geometrisch en abstract.
 • Je hebt iets bijzonders gedaan met textuur en/of materiaal.

Inspiratie

Stacks Image 1781
Mondriaan
Stacks Image 1787
Riley
Stacks Image 1785
Vasarely
Stacks Image 1783
Anuszkiewicz