Thomas Kunst

Tips voor de voorbereiding

  • Maak oude (havo) examens.
  • Gebruik hierbij altijd de onderlegger!
  • Gebruik hierbij de schema's vraagvormen en vraagsoorten.
  • Lees ook de antwoorden goed bij het oefenen. Vraag je af als je een antwoord fout hebt waarom dat zo is.
  • Vertaal vragen in je eigen woorden.
  • Leer het soort antwoorden dat bij een bepaalde manier van vragen hoort. Vraag je altijd af: wat voor een soort vraag is dit?
  • Kijk altijd hoeveel punt een vraag waard is. Bij 2 punten moet je dus ook een tweedelig antwoord geven.
  • Het examen betreft de volgende rubrieken: beeldende kunst (schilder-, beeldhouw- en textiele kunst), ambachtelijke en industriële vormgeving en architectuur.