Thomas Kunst

Architectuur

Dimensies: Dimensies: Autonoom & toegepast en Traditie & innovatie

Architectuur, wat is het?

Architectuur is de kunst van het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Omdat je bij architectuur rekening moet houden dat mensen het mooi moeten vinden, het stevig moet zijn en dat het handig in het gebruik is noemen we het ook wel “toegepaste kunst’.  Dat is anders dan bij autonome kunst, dat heeft vaak geen specifieke functie. De afgelopen 100 jaar is er veel verandert in de architectuur, mede doordat er nieuwe materialen en technieken uitgevonden zijn.

De architectuur wordt gerekend tot de toegepaste kunsten. Vroeger werd het woord bouwkunst meer gebruikt, dat nu voornamelijk nog voor de esthetische kant van het bouwen wordt gebruikt, terwijl bouwkunde met name voor de technische kant wordt gebruikt.

Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, "Over architectuur" van de Romein Vitruvius, is de architectuur gestoeld op drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). Ze kan dan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, waarbij geen van drieën dus overheersend is ten opzichte van de andere twee.
Stacks Image 2204
Stacks Image 2206

De opdracht

De opdracht: Bij deze opdracht heb je drie eindopdrachten waar je uit mag kiezen.
Keuzeopdracht 1: Ontwerp een gebouw in 2D
Keuzeopdracht 2: Ontwerp een gebouw in 3D
Keuzeopdracht 3: Maak een rondleiding langs de mooiste gebouwen van Arnhem

Dat doe door de volgende stappen te volgen:
 1. Verkennen: maak kennis met een aantal stromingen in de architectuur en analyseer 2 gebouwen
 2. Artistiek onderzoek: zelf aan de slag met je eigen idee, idee bedenken, schetsen
 3. Uitwerken: verwerk je idee tot een eindontwerp
 4. Presenteren: maak een presentatie over je project en presenteer je eindwerk

Verkennen

 1. Beantwoord de vragen
 2. Maak opdracht 1 over de verschillende stromingen in de architectuur
 3. Doe onderzoek naar een oud en een nieuw gebouw

Vraag 1: Wat voor een soort gebouwen spreken jou aan?
Houd een discussie/gesprek met je groep over de volgende onderwerpen. Wat voor een soort gebouwen spreken jou aan? Houd je bijvoorbeeld meer van oude historische gebouwen of van moderne nieuwbouw? Noteer een voorbeeld van een gebouw dat je aanspreekt en leg uit hoe dat komt. Schrijf een stuk waarin duidelijk wordt hoe iedereen denkt over deze onderwerpen.

Vraag 2: Bekijk het filmpje hieronder over het Groninger Museum en beantwoord de vraag.
De architecten kregen de opdracht om een gebouw te ontwerpen waarin verschillende collecties, van schilderkunst tot zilver en keramiek, tot hun recht komen. Leg uit hoe je dat ziet in het gebouw.
Vraag 3: Bekijk het filmpje hieronder en beantwoord de vraag.
Je ziet een animatie an de woonwijk Brandevoort in Helmond. Deze wijk is een voorbeeld van Neotraditionalisme. Veel Nederlandse woonwijken worden in deze stijl gebouwd. Het Neotraditionalisme biedt herkenning, doordat het verwijst naar traditionele architectuur. Onderbouw deze bewering met voorbeelden uit de film, en benoem welke traditionele materialen en vormen je ziet.
Opdracht 1: Combineer de naam van een stroming met een omschrijving en een afbeelding (zie hieronder)
Stacks Image 2208
Opdracht 2: Kies een innovatief en een traditioneel gebouw uit en maak hiervan een analyse

De gebouwen moeten je aanspreken. Je kunt denken aan gebouwen die je gezien hebt op vakantie, een gebouw in Arnhem of misschien wel je eigen huis. Analyseer en bespreek de gebouwen aan de hand van de volgende aspecten.
 1. Leg uit waarom deze gebouwen je aanspreken.
 2. Functie – wat is de functie van het gebouw? Kun je de functie herkennen?
 3. Vorm – welke vormen zie je en wat is het effect?
 4. Omgeving – Beschrijf hoe het gebouw zich verhoudt tot zijn omgeving.
 5. Materiaal – Welke materialen zijn er gebruikt en wat is het effect?
 6. Visie – probeer te achterhalen wat de visie/het idee van de architect was. Past deze visie in een stroming?           

Artistiek onderzoek

Bij deze opdracht mocht je kiezen. Dus voor elke keuze heb ik hieronder omschreven wat je moet doen voor je artistiek onderzoek.
Keuzeopdracht 1: Ontwerp een gebouw in 2D

 1. Kijk eerst dit filmpje. Bedenk voor wie je het gebouw gaat ontwerpen en breng dit in beeld.
 2. Bekijk het filmpje voor het creatief proces Bissocieren (van 1.10 min. tot 3.15 min.). Bedenk een gebouw vanuit een ander voorwerp
 3. Maak een moodboard met inspiratie voor het gebouw.
 4. Bekijk het volgende filmpje. Maak schetsen. Schets in ieder geval minstens twee zijaanzichten, het gebouw in de omgeving en een impressie van binnen.
Keuzeopdracht 2: Ontwerp een gebouw in 3D
 1. Kijk eerst dit filmpje. Bedenk voor wie je het gebouw gaat ontwerpen en breng dit in beeld.
 2. Bekijk het filmpje voor het creatief proces Bissocieren (van 1.10 min. tot 3.15 min.). Bedenk een gebouw vanuit een ander voorwerp
 3. Maak een moodboard met inspiratie voor het gebouw.
 4. Bekijk het volgende filmpje. Maak schetsen.
Keuzeopdracht 3: Maak een rondleiding langs de mooiste gebouwen van Arnhem (minimaal 5)
 1. Maak een moodboard met inspiratie voor architectuur rondleiding door Arnhem.
 2. Onderzoek de gebouwen n.a.v. de kijkwijzer.
 3. Bedenk hoe je de rondleiding wilt vormgeven, alles mag.
 4. Maak een script (tekst en beeld uitwerken, storyboard).

Uitwerken

Bij deze opdracht mocht je kiezen. Dus voor elke keuze heb ik hieronder omschreven wat je moet doen voor je eindwerk.
Keuzeopdracht 1: Ontwerp een gebouw in 2D

 1. Werk je beste schetsen uit tot eindtekeningen. Zorg dat het duidelijk wordt wat je idee is. Tenminste drie tekeningen.
Keuzeopdracht 2: Ontwerp een gebouw in 3D
 1. Kijk eerst dit filmpje. Maak een 3D model.
Keuzeopdracht 3: Maak een rondleiding langs de mooiste gebouwen van Arnhem (minimaal 5)
 1. Maak de rondleiding.

Presenteren

Maak met je groep een presentatie van het project. Bespreek in ieder geval het volgende:
 1. Een interessant stukje informatie dat je gevonden tijdens verkennen
 2. Bespreek hoe je de dimensies terug hebt gezien
 3. Je proces, hoe ben je bij het eindidee gekomen?
 4. Je eindwerk
 5. Doe iets leuks/origineels, we zijn niet opzoek naar een spreekbeurt, we willen iets leuks meemaken

Wat moet je inleveren?

 • Antwoorden op de vragen 1 tot en met 3
 • Opdracht 1 en 2
 • Dit alles in 1 PDF document digitaal inleveren op Magister voor een beoordeling

Waar wordt je op beoordeeld?

 • Startdocument: ingevuld en ingeleverd in les 1 in Magister. 5 p 
 • Verkennen: antwoorden met goede uitleg/argumenten. 20 p
 • Artistiek onderzoek: veel associaties, inventief, ideeën zijn origineel met diepgang (je hebt verder gedacht dan het eerste de beste idee). 15 p
 • Uitwerken: inventief, origineel, afwerking met aandacht. 30 p
 • Presentatie: brengt op originele en heldere wijze in beeld duidelijk wat het proces is geweest en de eindresultaten. 30 p