Thomas Kunst

Pop-up!

Het tekenen van bijvoorbeeld een landschap gaat niet zonder kennis van ruimte en perspectief. Je kunt nooit vertrouwen op wat je weet van een onderwerp maar je moet het altijd goed bekijken en de verhoudingen meten. Om hiermee te oefenen gaan we een landschap maken, maar we zetten de onderdelen letterlijk voor en achter elkaar.

De opdracht

Maak een fantasielandschap met veel ruimtewerking in pop-up. Hoe maak je pop-up? Bekijk de tutorials onder aan de pagina. En er staan nog heel veel andere tutorials op internet.

Belangrijke begrippen

 • Ruimtesuggestie: Schijnbare diepte in het platte vlak

 • Stapeling = achtergrond en voorgrond zijn bovenop elkaar geplaatst, zodat je weet wat dichterbij en wat verder weg is.
 • Groot/klein = iets groots op de voorgrond en kleine objecten verder weg versterkt de ruimte in het beeld.
 • Licht/donker = door licht en schaduw zie je dat een voorwerp ruimte inneemt.
 • Overlapping = laat zien wat zich verder weg (erachter) bevindt
 • Afsnijding = suggereert veel ruimte buiten het beeld
 • Atmosferisch perspectief = door bijv. luchtvochtigheid worden de dingen verder weg vager en vaak blauwer
 • Kleur perspectief = fellere, vooral warme kleuren dringen zich op naar voren
 • Repoussoir = een object op de voorgrond waar je langs heen kijkt vergroot de afstand
 • Doorkijkje = je kijk door een opening heen naar een voorstelling erachter

Lijnperspectief
 • 1-puntsperspectief = wijkende lijnen lopen naar 1 punt
 • 2-puntsperspectief = Je ziet 2 zijden van meetbare objecten
 • 3-puntsperspectief = Geeft een nog grotere ruimtewerking

Standpunt: waar staat de kijker?
• Vogelvluchtperspectief
• Kikvorsperspectief
• Neutraal perspectief

Dimensie: Hoogte, breedte, diepte, tweedimensionaal, driedimensionaal

Wat moet je doen?

1. Vooronderzoek
Bekijk de uitleg bij ruimtesuggestie nog eens. Je kunt hiervoor de theorie, de PowerPoint en/of de mindmap bekijken. Maak een tekening van een landschappelijke plek uit je vakantie die je goed is bij gebleven omdat het zo mooi was. Je mag hiervoor op je mobiel een foto zoeken. Schrijf erbij welke soorten ruimtesuggesties je hebt gebruikt. Je hebt hiervoor 1 les.

2. Vooronderzoek
Neem van thuis 5 heel verschillende landschapsfoto’s mee. Maak er in je werkboek een goed verzorgde (dubbele) bladzijde mee, en geef bij elke foto aan welke de belangrijkste ruimtesuggestie elementen zijn en hoe je die ziet.

3. Foto-opdracht
Maak de foto opdracht en plak de foto's in je schetsboek.

4. Schetsen
Maak naar aanleiding van je foto’s een schets voor je pop-up werk. Je foto's gebruik je als inspiratie maar let op; het moet een fantasielandschap worden! Maak ook een plan hoe je het in elkaar gaat zetten. Bespreek dit met je docent.
• Gebruik voorplan, middenplan en achterplan. Kijk op het plaatje hiernaast voor de uitleg.
• Gebruik tenminste 3 verschillende manieren van ruimtesuggestie. Je kunt hiervoor de theorie, de PowerPoint en/of de mindmap bekijken.

5. Eindschets
Werk je beste schets uit. Experimenteer met kleuren en materialen.

6. Eindopdracht
Maak je beste ontwerp op een groot blad.

7. Reflecteren
Maak een verslag.

Wat moet je inleveren?

• Een schets van landschap vakantie
• Een collage
• De foto opdracht
• Schets en plan pop-up
• Een verslag

• Een pop-up


1X1X

Waar wordt je op beoordeeld?

1. Je schetsen en vooronderzoek zijn compleet en netjes.
2. Je idee is origineel en fantasievol.
3. Je pop up werkt, hij gaat goed open en dicht.
4. Je hebt voorplan, middenplan, achterplan en drie ruimtesuggesties toegepast.
5. Je werk is heel ruimtelijk.

Inspiratie

Stacks Image 1787
Stacks Image 1785
Stacks Image 1783
Stacks Image 1781
1. Voorplan
2. Middenplan
3. Achterplan