Thomas Kunst

Theorie perspectief

Trucjes met diepte

  • Alles dat ver weg is zien we kleiner dan het is.
  • Ver weg zien we alles vager en met minder details.
  • Ver weg zien we minder verschillende kleuren.
  • Ver weg worden kleuren blauwer.
  • Verder helpen de volgende trucs.
  • Voorwerpen half over elkaar tekenen. Dit heet overlapping.
  • Iets groots op de voorgrond tekenen.
  • Aan de rand van de voorstelling laat je iets van het voorwerp wegvallen. Dit heet afsnijding.
  • Je gebruikt lijnperspectief. Alles loopt in de verte naar één punt.

Lijnperspectief

Bij lijnperspectief speelt de horizon een grote rol. Op de horizon ligt namelijk het verdwijnpunt van de horizontale lijnen. Als je de horizontale lijnen zou doortrekken, komen samen in het verdwijnpunt. Zo zijn in het voorbeeld hieronder de kanten van de weg, de bovenkant en de onderkant van de gebouwen langs de weg allemaal evenwijdig. Als je die lijnen zou doortrekken dan komen ze samen in een verdwijnpunt op de horizon.Verticale lijnen liggen altijd loodrecht ten opzichte van de onderkant van je tekening.

In een perspectivische tekening ligt het midden van bijvoorbeeld een gebouw niet in het midden, maar meer naar achter. Dit komt doordat wat verder naar voren ligt, groter lijkt. Zo lijkt de dichtstbijzijnde helft van het gebouw groter dan de achterste helft. Het midden kun je ontdekken door een kruis te tekenen, zoals in de afbeelding hiernaast.

Door steeds deze kruizen te tekenen kun bijvoorbeeld een rijtje paaltjes tekenen, zoals in de afbeelding hiernaast. Je tekent dan eerst de voorste en de achterste paal. Dan kun je de paaltjes ertussen tekenen.

Als je nog eens wilt kijken hoe je een kamer moet tekenen in lijnperspectief dan kun je hier klikken.
Stacks Image 1492
Stacks Image 107
Stacks Image 113
Stacks Image 990
Stacks Image 992