Thomas Kunst

Eindexamencollectie: Water

Welkom in je examenjaar!

Voor je praktijk is het dit jaar belangrijk dat je gaat "shinen", dat je werk maakt waar je echt trots op bent. Het is immers je eindexamenwerk.

Zoals je in je PTA hebt kunnen lezen moet je dit jaar 3 praktische opdrachten maken die meetellen voor je schoolexamen. Verder krijg je o.a. nog een schouw, 3 toetsen en een presentatie in de aula over het examenonderwerp.

Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2019 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de middeleeuwen.
Het thema van het centraal examen 2019 is ‘Water’. Dit examen gaat over de symbolische betekenis van water en de manieren waarop kunstenaars, architecten en vormgevers water verbeelden en water als inspiratiebron of uitgangspunt nemen voor hun werk.
Bij dit thema kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan bod komen: 
• De symboliek van water is rijk en divers. Hoe en met welk doel verbeeldt de kunstenaar water?
• Water is vloeibaar en ongrijpbaar. Hoe en waarom verbeeldt een kunstenaar water en waterschakeringen?
• Water is soms een inspiratiebron voor kunstenaars, architecten en vormgevers. Wat maakt water tot een inspiratiebron en tot welke vormen of toepassingen leidt dit?

De praktische opdracht heeft hetzelfde thema als het CSE.

De opdracht

Maak een collectie van drie werkstukken waarin "Water" het thema is. Formaat, techniek en materiaal is vrij. Van groot belang is een goed onderzoek vooraf naar wat je wilt en kunt, hierbij betrek je dat je een duidelijk idee hebt over de beeldaspecten die belangrijk zijn in je werk.

Wat moet je doen?

• Vooronderzoek/ideevorming
Je moet een duidelijke ideevorming hebben: oriëntatie m.b.v. plaatjes, schetsen, woorden, associaties, kleuren, etc. Geef dit vorm in een mindmap en een moodboard. Zorg dat je idee diepgang heeft. Vergeet niet regelmatig je werk te bespreken met je docent.

• Vooronderzoek/vormgeving
Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken, onderzoek naar lijn, kleur, vorm, compositie, ruimte, etc. Zorg dat dit diepgang heeft.

• Vooronderzoek/voorstelling
Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken, onderzoek naar lijn, kleur, vorm, compositie, ruimte, etc. Zorg dat dit diepgang heeft.

• Vooronderzoek materiaal
Maak voldoende proefjes met materiaal en techniek. Denk out of the box.

• Uitwerken
Als je alle mogelijkheden hebt onderzocht en je weet precies wat je wilt maken dan kun je beginnen aan je eindwerk.

Wat moet je inleveren?

Je moet drie werkstukken inleveren met bij elk werkstuk een volledig vooronderzoek.

Waar wordt je op beoordeeld?

• Je onderzoek is compleet, je hebt veel uitgeprobeerd en je hebt "out of the box' gedacht.
• Je werk heeft diepgang.
• Het toepassen van beeldende aspecten t.b.v. uitdrukking van je idee.
• De technische uitvoering van je eindwerk.
• En altijd op originaliteit.

Planning en afspraken

Voor elke toetsweek lever je een werkstuk in.

Let op;
De exacte data worden nog doorgegeven! Die deadlines zijn bindend!
Werkstukken die meer dan 50 % niet op school gemaakt zijn worden niet beoordeeld!

Informatie

Water is een interessant thema. Zowel in het Christendom als in de wetenschap is water het begin van leven.

Dag en nacht, land en water, zee en atmosfeer zijn vormen die door Gods vormende kracht werden bovengehaald uit het ongevormde oerwater. De levensbron of paradijsbron wordt vaak afgebeeld in de kunst uit de Middeleeuwen. Maar ook de zondvloed is een belangrijk onderdeel van het bijbelse verhaal.

Water is de matrix waaruit de mens en zijn omgeving zijn geboren. De aanwezigheid van waterstof in de atmosfeer rond de aarde gaf leven aan de vroegste organismen. Volgens de evolutieleer is de menselijke soort ontstaan uit wezens die in het water leefden. Elk mens begint als embryo in baarmoederijk vrachtwater.

Op internet heb ik een stuk gevonden over water en de betekenis daarvan in de kunst. Dat kun je hier bekijken.

Inspiratie

Bekijk hier een uitgebreide rondleiding door "De Tuin der Lusten" van Jeroen Bosch.
Stacks Image 107
Jheronimus Bosch, Tuin der Lusten
Stacks Image 113
Claude Monet, Impression soleil levant
Stacks Image 4364
Christo, Surrounded Islands
Stacks Image 4256
Iris van Herpen, Splash dress
Stacks Image 4258
Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbelievable