Thomas Kunst

Blok 2: Middeleeuwen

De lesinhoud

Stacks Image 150

Les 1: De Middeleeuwen

Opdracht: Beeld van de tijd

 1. Verdeel de klas in 5 groepen.
 2. Elke groep kiest 1 van de 5 aspecten uit het vak hieronder.
 3. Betrek het aspect op de tijdsperiode.
 4. Leg het aspect uit, gebruik daarvoor afbeeldingen en tekst.
 5. Maak van de informatie 1 A4-tje.
 6. Leg uit hoe je dit aspect terug ziet in de kunst.
 7. Geef het geheel toepasselijk vorm.
 8. Print het uit en lever het de volgende les in.
 1. De boerenmaatschappij.
 2. De macht van de kerk.
 3. De wetenschap.
 4. De kunstenaarsgilden.
 5. Relikwieën.

Les 2: Romaanse kunst

Opdracht: Een Romaans schilderij

 1. Bedenk wat de kenmerken zijn van een Romaans schilderij. Zoek dit zonodig uit in je boek en/of bekijk het filmpje nog een keer.
 2. Maak een Romaans met jezelf in de hoofdrol, laat de kenmerken duidelijk zien.
Stacks Image 181
Stacks Image 187
Stacks Image 185

Les 3: Gotiek

Opdracht: Maak een glossy over ruimte

 1. Verdeel de klas in 8 groepen
 2. Elke groep kiest 1 van de 8 aspecten van ruimte uit het vak hieronder
 3. Leg het aspect uit in tekst en beeld, gebruik daarvoor afbeeldingen uit de Romaanse kunst en de Gotiek
 4. Laat duidelijk het verschil zien in het toepassen van ruimte tussen de twee stromingen
 5. Maak van de informatie 1 A4
 6. Geef het geheel toepasselijk vorm
Ruimte:
 1. Ruimtesuggestie (overlapping, hoger plaatsten, verkleining, verkorting en atmosferisch perspectief)
 2. Kleurperspectief (Koud-warm contrast, kwaliteitscontrast, licht-donker contrast)
 3. Lijnperspectief (met 1 of twee vluchtpunten)
 4. Standpunt (Normaal, hoog en laag standpunt, vogelvluchtperspectief en kikvorsperspectief)
 5. Kader (afsnijding en repoussoir)
 6. Ruimte uitbeelding zonder suggestie (stapeling en omklapping)
 7. Plasticiteit
 8. Plan perspectief (voorplan, middenplan en achterplan)