Thomas Kunst

Compositie

Compositie is de ordering van de voorstelling en de beeldaspecten van je kunstwerk. Door middel van je compositie kun je rust of chaos creëren in je werk en kun je de blik van de kijker door je werk leiden. Verschillende composities hebben verschillende effecten.

Compositiegrondvorm

Dit is de verdeling van beeldelementen in een kunstwerk. Je hebt de volgende grondvormen;
• Horizontaal
• Verticaal
• Diagonaal
• Driehoek
• Overall
• Centraal
• Asymmetrisch
• Symmetrisch

De volgende termen zijn belangrijk bij het bepalen van een compositie;
Dynamiek: statisch of dynamisch. Of terwijl; is een compositie rustig/onbeweeglijk of druk/bewegelijk?
Symmetrie: is een compositie symmetrisch / asymmetrisch
Ritme: herhaling in het beeld
Dimensie: hoogte, breedte, diepte, tweedimensionaal, driedimensionaal
Kader: afsnijding, totaal / halftotaal / close-up
Aandachtsplek: de plek in het kunstwerk dat het meest opvalt. Je kijkt er vaak als eerste en het meeste naar. Er kunnen ook meerdere aandachtsplekken zijn.
Stacks Image 287

Kijkrichtingen

Kijkrichting gaat over hoe worden je ogen door het kunstwerk geleidt? Je hebt de volgende kijkrichtingen;
• Horizontaal
• Verticaal
• Diagonaal
• Schuin
• Gebogen

Dynamiek

Statische compositie: Compositie die vast staat en onbeweeglijk is.
Ordening is statisch als:
1. Als een ordening symmetrisch is.
2. Als de ordeningslijnen evenwijdig lopen aan het kader (de vier zijden van
een tekening).
3. Als een ordening centraal is
4. Als vormen gelijkmatig verdeeld zijn over het vlak
5. Gelijkmatig gebruik van horizontale/verticale lijnen
6. Gelijkmatig verdelen van vormen over vlak
7. Kleine kleurcontrasten
8. Ontbreken van natuurlijke contrasten (licht/donker contrast)

Dynamische compositie: Beweeglijke ordening.
Ordening is dynamisch als:
1. De ordeningslijnen golven, schuin of diagonaal lopen.
2. Een dynamische ordening bestaat soms uit vormen die
telkens herhaald worden (ritme).
3. Als vormen ongelijk verdeeld zijn over het vlak
4. Als er diagonalen/schuine of gebogen richtingen in zitten
5. Kleurcontrasten

Informatie

Stacks Image 107
Diagonale compositie
Stacks Image 96
Driehoekscompositie
Stacks Image 382
Symmetrisch en asymmetrisch
Stacks Image 76
Horizontale en verticale lijnen hebben een rustig effect
Stacks Image 109
Diagonale lijnen veroorzaken beweging en dynamiek