Thomas Kunst

Van monochroom naar polychroom - Kleur

Deze opdracht is geïnspireerd op de negentiende eeuw. Je ziet dat het kleurgebruik in de Romantiek redelijk rustig is. Men gebruikte in een schilderij vaak een variatie op 1 kleur (monochroom). Dynamiek en dramatiek ontstond o.a. door clair-obscur en veel diagonalen in de compositie. In het Realisme gebruikte men veel sombere en realistische kleur die ook veel bij elkaar in de buurt lagen.

In het Impressionisme zie je een overgang. Men gebruikte wel echt de kleur die men zag op dat moment. Maar kleuren werden enkel zuiver (niet gemengd met zwart of wit) gebruikt. Schaduwen kregen ook kleur en er werd met kleurcontrast gewerkt. Het kleurgebruik zou je minder harmonieus kunnen noemen. De postimpressionisten bepaalde kleurgebruik vanuit hun gevoel. De symbolisten laten realistisch kleurgebruik helemaal los.

De opdracht

Maak een tweeluik van jouw portret. Het eerste portret schilder je monochroom en ook qua techniek rustig en de tweede keer polychroom en wild. We werken in acryl.

Je krijgt dus een verschil tussen monochroom en polychroom; harmonieus kleurgebruik waarin vooral met de verzadiging van de kleur gewerkt wordt versus expressief waarin vooral de kleur contrasten opgezocht worden.
Verder krijg je verschil tussen schildertechnieken. Academisch schilderen; geen zichtbare penseel voering, dun verfgebruik, versus expressief schilderen; grove penseelvoering en dik verfgebruik.

Wat moet je doen?

• Vooronderzoek/ideevorming
Je moet een duidelijke ideevorming hebben: oriëntatie m.b.v. plaatjes, schetsen, woorden, associaties, kleuren, etc. Geef dit in ieder geval vorm in een mindmap en een moodboard.

• Vooronderzoek/vormgeving
Doe een onderzoek naar kleur. Welke kleuren en kleurcontrasten ga je gebruiken en waarom?
• Vooronderzoek/voorstelling
Maak thuis foto’s van jezelf om als basis te dienen voor je eindwerk. Je mag twee keer dezelfde foto gebruiken of voor elk eindwerk een andere. Je moet een goede schetsfase hebben; opties onderzoeken. Maak minimaal 5 schetsen.

• Vooronderzoek materiaal
Maak voldoende proefjes met materiaal en techniek.

• Uitwerken
Als je alle mogelijkheden hebt onderzocht en je weet precies wat je wilt maken dan kun je beginnen aan je eindwerk. Vergeet niet regelmatig je werk te bespreken met je docent.

Wat moet je inleveren?

  • Een mindmap
  • Een moodboard
  • Onderzoek kleur
  • Foto's voor je eindwerk
  • Minimaal 5 schetsen
  • Materiaalproefjes
  • Twee zelfportretten

Waar wordt je op beoordeeld?

• Je tweeluik heeft een sterk contrast qua kleurgebruik en dat werkt versterkend
• Je tweeluik heeft een sterk contrast qua schildertechniek en dat werkt versterkend
• Je portret is gelijkend
• Originaliteit

Planning en afspraken

Week…
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
In de les
Uitleg en eerst brainstorm
Moodboard en mindmap
Schetsen en kleuronderzoek
Materiaalproefjes
Eindwerk
Eindwerk
Eindwerk
Opdracht inleveren in de laatste les voor de toetsweek!
Huiswerk
Materiaal zoeken moodboard
Mindmap, moodboard, foto's
Schetsen afmaken
Materiaalproefjes afmaken
Werken aan eindwerk
Werken aan eindwerk
Eindwerk afmaken

Inspiratie

Stacks Image 3365
Stacks Image 3367
Stacks Image 107
Het vlot van de Medusa van Théodore Géricault
Stacks Image 113
De arenleesters van Jean-Francois Millet
Stacks Image 96
De Schreeuw van Edvard Munch
Stacks Image 76
Zelfportret van Vincent van Gogh