Thomas Kunst

Kunnen en kennen - Compositie

Kunnen en kennen

De volgende begrippen kunnen benoemen, herkennen en toepassen.

Compositiegrondvormen;
• Horizontaal
• Verticaal
• Diagonaal
• Driehoek
• Overall
• Centraal
• Symmetrisch

De volgende termen zijn belangrijk bij het bepalen van een compositie;
Dynamiek: statisch of dynamisch. Of terwijl; is een compositie rustig/onbeweeglijk of druk/bewegelijk?
Symmetrie: is een compositie symmetrisch / asymmetrisch
Ritme: herhaling in het beeld
Dimensie: hoogte, breedte, diepte, tweedimensionaal, driedimensionaal
Kader: afsnijding, totaal / halftotaal / close-up
Aandachtsplek: de plek in het kunstwerk dat het meest opvalt. Je kijkt er vaak als eerste en het meeste naar. Er kunnen ook meerdere aandachtsplekken zijn.

Kijkrichting gaat over hoe worden je ogen door het kunstwerk geleidt? Je hebt de volgende kijkrichtingen;
• Horizontaal
• Verticaal
• Diagonaal
• Schuin
• Gebogen

Statische compositie: Compositie die vast staat en onbeweeglijk is.
Dynamische compositie: Beweeglijke ordening.

Waar kun je dat leren?

• De theorie over compositie
• De PowerPoint over compositie
• De mindmap over compositie
• De opdracht kunstanalyse compositie